Created with Sketch. Vzor smlouvy Created with Sketch. Smlouva na míru
Created with Sketch. Úprava smlouvy na míru Vašeho případu nebo kontrola smlouvy protistrany a zhodnocení rizik ✔︎
Created with Sketch. Konzultace s právníkem a doporučení vhodného postupu 30 min
Created with Sketch. Jak rychle smlouvu připravíme do druhého pracovního dne
Created with Sketch. Cena (včetně DPH 21 %) ZDARMA 3200
Stáhnout
Stažením souhlasíte s podmínkami služby
Objednat
 
Created with Sketch.
Vzor smlouvy
Created with Sketch.

Úprava smlouvy na míru Vašeho případu nebo kontrola smlouvy protistrany a zhodnocení rizik

Created with Sketch.

Konzultace s právníkem a doporučení vhodného postupu

Created with Sketch.

Jak rychle smlouvu připravíme

Created with Sketch.

Cena (včetně DPH 21 %)

ZDARMA
Stáhnout
Stažením souhlasíte s podmínkami služby
Created with Sketch.
Smlouva na míru
Created with Sketch.

Úprava smlouvy na míru Vašeho případu nebo kontrola smlouvy protistrany a zhodnocení rizik

✔︎
Created with Sketch.

Konzultace s právníkem a doporučení vhodného postupu

30 min
Created with Sketch.

Jak rychle smlouvu připravíme

do druhého pracovního dne
Created with Sketch.

Cena (včetně DPH 21 %)

3200

Kupní smlouva je klíčovou smlouvu při převodu nemovitosti. Obsahuje specifikaci smluvních stran, nemovitosti, případně jejího příslušenství, cenu, lhůtu a způsob, jakým bude kupní cena uhrazena. V případě financování hypotékou může obsahovat také povinnost prodávajícího uzavřít s úvěrující bankou zástavní smlouvu a podat návrh na vklad zástavního práva do katastru.

Kupující nenabývá vlastnické právo k nemovitosti samotným podpisem kupní smlouvy, ale až provedením odpovídajícího zápisu v katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy. Je proto vhodné kupní cenu neplatit přímo prodávajícímu na účet po podpisu smlouvy, ale pro její úhradu využít advokátní, notářské, nebo bankovní úschovy, která zajistí ochranu finančních prostředků kupujícího a korektní průběh transakce.

V kupní smlouvě je vhodné upravit také způsob a termín předání nemovitosti, podmínky za jakých jsou strany oprávněny od smlouvy odstoupit, ochranu proti případným právním vadám nemovitosti a sankce pro případ porušení povinností smluvních stran.

Jedno vyhotovení kupní smlouvy určené k podání na katastr nemovitostí musí být opatřeno úředně ověřenými podpisy.