Created with Sketch. Vzor smlouvy Created with Sketch. Smlouva na míru
Created with Sketch. Úprava smlouvy na míru Vašeho případu nebo kontrola smlouvy protistrany a zhodnocení rizik ✔︎
Created with Sketch. Konzultace s právníkem 30 min
Created with Sketch. Jak rychle smlouvu připravíme do druhého pracovního dne
Created with Sketch. Cena (včetně DPH 21 %) ZDARMA 3200
Stáhnout
Stažením souhlasíte s podmínkami služby
Objednat
 
Created with Sketch.
Vzor smlouvy
Created with Sketch.

Úprava smlouvy na míru Vašeho případu nebo kontrola smlouvy protistrany a zhodnocení rizik

Created with Sketch.

Konzultace s právníkem

Created with Sketch.

Jak rychle smlouvu připravíme

Created with Sketch.

Cena (včetně DPH 21 %)

ZDARMA
Stáhnout
Stažením souhlasíte s podmínkami služby
Created with Sketch.
Smlouva na míru
Created with Sketch.

Úprava smlouvy na míru Vašeho případu nebo kontrola smlouvy protistrany a zhodnocení rizik

✔︎
Created with Sketch.

Konzultace s právníkem

30 min
Created with Sketch.

Jak rychle smlouvu připravíme

do druhého pracovního dne
Created with Sketch.

Cena (včetně DPH 21 %)

3200

Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu je klíčovou smlouvou v souvislosti s převodem družstevního bytu. Kupující nabývá do svého vlastnictví družstevní podíl, se kterým je spojeno právo nájmu konkrétního družstevního bytu.

Smlouva obsahuje specifikaci smluvních stran, družstevního bytu, případně jeho příslušenství, cenu, lhůtu a způsob, jakým bude kupní cena uhrazena. Cenu je případně možné sjednat formou samostatné dohody o vypořádání, nepřejete-li si, aby se družstvo kupní cenu dozvědělo.

Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu až po splnění zákonných předpokladů (zpravidla doručení smlouvy družstvu). Je proto vhodné kupní cenu neplatit při podpisu smlouvy, ale pro její úhradu využít advokátní, notářské, nebo bankovní úschovy kupní ceny, která zajistí ochranu finančních prostředků kupujícího a korektní průběh transakce.

Smlouva o převodu družstevního bytu obsahuje také způsob a termín předání družstevního bytu a podmínky za jakých jsou strany oprávněny od smlouvy odstoupit.