Created with Sketch. Vzor smlouvy Created with Sketch. Smlouva na míru
Created with Sketch. Příprava smlouvy na míru Vašeho případu ✔︎
Created with Sketch. Kompletní zajištění advokátní úschovy do výše 10 mil Kč
Created with Sketch. Konzultace s právníkem ✔︎
Created with Sketch. Jak rychle smlouvu připravíme do druhého pracovního dne
Created with Sketch. Cena (včetně DPH 21 %) ZDARMA 6000
Stáhnout
Stažením souhlasíte s podmínkami služby
Objednat
 
Created with Sketch.
Vzor smlouvy
Created with Sketch.

Příprava smlouvy na míru Vašeho případu

Created with Sketch.

Kompletní zajištění advokátní úschovy

Created with Sketch.

Konzultace s právníkem

Created with Sketch.

Jak rychle smlouvu připravíme

Created with Sketch.

Cena (včetně DPH 21 %)

ZDARMA
Stáhnout
Stažením souhlasíte s podmínkami služby
Created with Sketch.
Smlouva na míru
Created with Sketch.

Příprava smlouvy na míru Vašeho případu

✔︎
Created with Sketch.

Kompletní zajištění advokátní úschovy

do výše 10 mil Kč
Created with Sketch.

Konzultace s právníkem

✔︎
Created with Sketch.

Jak rychle smlouvu připravíme

do druhého pracovního dne
Created with Sketch.

Cena (včetně DPH 21 %)

6000

V případě převodu nemovitosti nabývá kupující vlastnické právo až zápisem vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. Samotný podpis kupní smlouvy tak k převodu vlastnického práva nestačí.

Pokud kupující uhradí prodávajícímu kupní cenu před tím než dojde k zápisu vlastnického práva kupujícího v katastru nemovitostí, bude mít prodávající kupní cenu na účtu dříve než se kupující stane vlastníkem nemovité věci. Takový postup je pro kupujícího rizikový. Pokud si smluvní strany sjednají úhradu kupní ceny až po provedení zápisu v katastru, riskuje zase prodávající, že kupní cenu od kupujícího nikdy neobdrží.

Advokátní úschova je opatřením při převodu nemovitosti, kdy se mezi prodávajícího a kupujícího zapojí důvěryhodná třetí strana – advokát, která přináší oběma smluvním stranám jistotu korektního průběhu transakce.

Advokát přijme kupní cenu do své úschovy a uvolní ji prodávajícímu až když je do katastru (na základě kupní smlouvy) zapsán nový vlastník. Podmínek pro uvolnění kupní ceny může být více, například je vhodné ošetřit, aby na nemovitosti nebyla zapsána žádná další zástavní práva, věcná břemena nebo jiná omezení vlastnického práva.