Zajištění hypotéky zástavou

Zástavní právo neboli „zástava“ je opatření, které umožňuje bance v případě, že byste nebyli schopni hypotéku řádné splácet, zastavenou nemovitost prodat a získat tak zpátky peníze, které vám půjčila. Právě zástava odlišuje hypotéku od jiných spotřebitelských úvěrů. Bance snižuje riziko do kterého vstupuje a vám úrokovou sazbu, kterou díky tomu můžete získat.

Nemovitost v zástavě

Často se do zástavy dává právě kupovaná nemovitost, není to ale podmínkou. Zástavou může být i jiná nemovitost nebo nemovitost jiného majitele.

Má-li banka nemovitost v zástavě, neznamená to, že by s ní mohla jakkoliv disponovat a také vaše vlastnické právo zůstává nedotčeno. Je to opatření jen pro případ, že byste nebyli schopni hypotéku řádně splácet. Na druhou stranu jste povinni nemovitost udržovat tak, aby nedošlo ke snížení její hodnoty.

Zastavovaná nemovitost musí být v osobním vlastnictví, jako zástavu tedy nelze použít např. družstevní byt.

Formální vyřízení

Zástavní smlouva má formu písemné smlouvy, kterou připravuje banka. Před poskytnutím úvěru ji podepíše banka, majitel zastavované nemovitosti i budoucí dlužník. Podepsaný originál je třeba doručit na katastr nemovitostí, což může zajistit kdokoliv. Nejpozději druhý pracovní den vyznačí katastr na nemovitosti tzv. plombu, písemně informuje původního majitele a začne běžet 20 denní ochranná lhůta. Po jejím uplynutí může zpracování změny katastrem trvat ještě dalších až 30 dní. Jakmile ji ale provede, opět písemně informuje původního majitele a zástava se stane platnou.

Ukončení zástavy

Pokud řádně splatíte celý úvěr, vystaví vám o tom banka potvrzení. To doručíte na katastr, který zástavní právo vymaže.

Pokud by došlo k prodeji a prodejní cena nemovitosti by byla vyšší než nesplacená část úvěru, banka má povinnost vám rozdíl vrátit.

Je pro Vás téma hypotéky úplně nové?

Pak jste tady správně! Pomůžeme Vám se ve světě hypoték zorientovat! Pokud se v tom ale orientovat nechcete, klidně nechte vyřízení celé hypotéky na nás!
Created with Sketch.