Výše úvěru

Maximální výše úvěru je omezena:

  • hodnotou zastavované nemovitosti, resp. LTV
  • a také vašimi příjmy a závazky, mimo jiné ukazateli DTI a DSTI

Minimální výši úvěru stanovují jednotlivé banky individuálně, obvykle se pohybuje okolo 200 000 Kč.

Výše úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti

Obecně platí, že čím více peněz vzhledem k hodnotě zastavované nemovitosti si chcete půjčit (jinými slovy čím vyšší je LTV), tím komplikovanější je takovou hypotéku získat: obvykle se s vyšším LTV pojí vyšší úroková sazba a banka může mít také vyšší nároky na vaši bonitu.

Banky jsou obvykle ochotny půjčit do 90 % LTV, což je zároveň horní hranice, kterou bankám doporučuje ČNB. Hypotéky mezi 80 a 90 % lze získat, ale je to komplikovanější. Hypotéky do 80 % LTV jsou nejobvyklejší. Pokud plánujete hypotékou financovat nemovitost určenou k dalšímu pronájmu, ČNB doporučuje bankám nepřesahovat 60 % LTV. Zbývající část ceny nemovitosti musíte financovat z vlastních prostředků.

Kromě nemovitosti je třeba zaplatit také daň z nabytí nemovitých věcí. Ačkoliv banky často umožňují hypotékou financovat i daň, je třeba, aby součet ceny nemovitosti a daně nepřekračoval stanovený limit LTV.

Pokud potřebujete nemovitost financovat úvěrem celou, tj. nemáte k dispozici žádné vlastní prostředky, řešením může být poskytnout ještě další nemovitost do zástavy. Případná další nemovitost nemusí být vaše, potřebujete ale souhlas jejího majitele. Také nemusí být v zástavě po celou dobu splácení hypotéky. Jakmile bude splacena taková část hypotéky, že bude hodnota původní nemovitosti dostatečnou zástavou, ze zástavy je možné ji vyvázat.

Výše úvěru vzhledem k vašim příjmům a závazkům

Druhým důležitým kritériem je výše vašich příjmů a výdajů vzhledem k výši úvěru, resp. k měsíční splátce.

Metodika jednotlivých bank je různá, ale společné mají to, že kalkulují s:

  • výší čistých měsíčních příjmů všech spolužadatelů

Od které odečítají:

  • náklady na provoz domácnosti (závisí na počtu členů domácnosti)
  • výši celkových měsíčních závazků (splátky úvěrů, kreditních karet, výživné, ...)
  • splátku hypotéky

Přičemž výsledná hodnota samozřejmě nesmí být záporná. Zejména ve výpočtu odečítaných položek se banky liší a přesnou kalkulaci je vhodné si nechat spočítat prostřednictvím hypotečního specialisty.

Zároveň podle doporučení ČNB platí, že:

  • výše dluhu žadatele by neměla překročit devítinásobek čistého ročního příjmu (ukazatel DTI)
  • a žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat nanejvýš 45 % svého čistého měsíčního příjmu (ukazatel DSTI).

Toto omezení se týká nových úvěrů na bydlení a nikoliv například refinancování hypoték.

Je pro Vás téma hypotéky úplně nové?

Pak jste tady správně! Pomůžeme Vám se ve světě hypoték zorientovat! Pokud se v tom ale orientovat nechcete, klidně nechte vyřízení celé hypotéky na nás!
Created with Sketch.