Vinkulace pojistného plnění

Vinkulace je opatření, které zajistí, aby v případě pojistné události měla banka přednostní nárok na pojistné plnění a mohla tak rozhodnout jak bude s prostředky naloženo. Banka tím získává lepší zajištění úvěru.

Vinkulace plnění z pojištění nemovitosti, která slouží jako zástava, je jednou z podmínek pro čerpání hypotéky.

V případě pojistné události

Pojišťovna v případě pojistné události informuje banku a ta postupuje podle podmínek specifikovaných v dohodě o vinkulaci. Tyto podmínky se mohou v jednotlivých bankách lišit.

V případě menších škod, které nemají významný vliv na hodnotu nemovitosti, mohou být prostředky od pojišťovny vyplaceny rovnou na účet klienta.

V případě velkých škod jsou obvykle všechny prostředky zaslány bance, která rozhoduje, jak s nimi bude naloženo. Zájmem banky je uvést nemovitost do původního stavu, resp. obnovit její hodnotu. V případě větší rekonstrukce banka na provádění oprav dohlíží a prostřednictvím odhadce kontroluje, jestli jsou prostředky využity na určený účel. Z pojistného plnění, které má na svém účtu, uvolňuje prostředky postupně – tak, jak rekonstrukce postupuje.

Pokud by se ale majitel nemovitosti rozhodl nemovitost nerekonstruovat a s bankou by se nedohodl ani na jiném řešení, přichází v úvahu také využití pojistného plnění na splacení pohledávky a ukončení hypotéky.

Postup sjednání

Pokud pojištění nemovitosti zatím nemáte, sjednáte si ho v pojišťovně dle vašeho výběru. Následně požádáte pojišťovnu o zřízení vinkulace ve prospěch úvěrující banky, pojišťovna o tom vystaví potvrzení a to předáte bance.

Zrušit vinkulaci je možné pouze se souhlasem banky. Na to je třeba pamatovat mj. v případě, že byste chtěli změnit pojišťovnu.

Je pro Vás téma hypotéky úplně nové?

Pak jste tady správně! Pomůžeme Vám se ve světě hypoték zorientovat! Pokud se v tom ale orientovat nechcete, klidně nechte vyřízení celé hypotéky na nás!
Created with Sketch.