Rezervační smlouva

Rezervační smlouva je jedna z prvních smluv, která se při koupi nemovitosti běžně podepisuje. Rezervační smlouva je pro obě smluvní strany stvrzením toho, že mají o převod nemovitosti za uvedenou cenu a za domluvených podmínek zájem a po jejím podpisu by měla být vybraná nemovitost vyřazena z nabídky realitní kanceláře.

Termín rezervace

V rezervační smlouvě je obvykle zakotven termín do kdy nejpozději má být uzavřena kupní smlouva. Ačkoliv v zájmu realitní kanceláře i prodávajícího je často nastavit tento termín co nejkratší, v roli kupujícího jej potřebujete naopak co možná delší – tak, abyste hypotéku opravdu stihli vyřídit. Potřebná lhůta je individuální, ale je vhodné ji sjednat alespoň 8 týdnů.

Rezervační poplatek

S rezervační smlouvou bývá spojen také rezervační poplatek, který činí zpravidla několik procent (např. 1 – 3 %) z ceny kupované nemovitosti. Tento poplatek může sloužit buď jako záloha kupní ceny, nebo častěji jako provize realitní kanceláře.

Pokud ve sjednané lhůtě kupní smlouvu neuzavřete z důvodu na vaší straně, rezervační poplatek se zpravidla nevrací. Na základě rezervační smlouvy (pokud nebude mít všechny náležitosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní) nelze prodej nemovitosti právně vymáhat. Proto je vhodné i férové, aby byla smluvená pokuta oboustranná – tj. pokud k uzavření kupní smlouvy nedojde vinou prodávajícího, aby vám byl nejen vrácen rezervační poplatek, ale navíc i uhrazena pokuta ve stejné výši.

Odstoupení od smlouvy

Výhodou je v rezervační smlouvě sjednat, jak se bude postupovat v případě, že vám banka neschválí poskytnutí úvěru. K tomu totiž nemusí dojít jen kvůli nesplnění nějaké podmínky na vaší straně, ale také kvůli charakteru nemovitosti.

Ideální je, když si možnosti a podmínky získání hypotéky prověříte ještě než začnete vybírat nemovitost.

Je pro Vás téma hypotéky úplně nové?

Pak jste tady správně! Pomůžeme Vám se ve světě hypoték zorientovat! Pokud se v tom ale orientovat nechcete, klidně nechte vyřízení celé hypotéky na nás!
Created with Sketch.