Odhad ceny nemovitosti

Aby mohla banka stanovit výši úvěru, kterou je ochotna žadateli o hypotéku půjčit, potřebuje k tomu odhad ceny nemovitosti, která bude v zástavě. Odhadní cena lze stanovit několika způsoby:

  • cenu stanoví odhadce externě spolupracující s bankou
  • u bytů ve velkých městech jsou některé banky schopny odhadní cenu určit i bez odhadce, na základě cenové mapy a charakteristik bytu
  • v případě refinancování jsou některé banky ochotny akceptovat původní odhad (obvyklou podmínkou je, aby nebyl starší než 6 let)

Odhadní cena

Odhadce stanovuje odhadní cenu nezávisle na ceně, kterou bude muset žadatel o hypotéku ve skutečnosti zaplatit.

Bude-li odhadní cena vyšší, nepřináší to žádné problémy, ale pokud bude nižší, žadatel bude muset zaplatit větší část skutečné ceny z vlastních prostředků.

Bude-li odhadní cena nepřijatelně nízká, přichází v úvahu i oslovení jiné banky. Banky totiž mohou mít různou metodiku oceňování a je možné, že u jiné banky bude odhad vyšší.

Postup odhadu, prohlídka

Vybraný odhadce si domluví termín prohlídky, během které si nemovitosti prohlédne, změří, případně provede fotodokumentaci. Bude-li třeba, požádá o doplňující podklady pro ocenění, případně o sdělení bližších informací týkajících se dané nemovitosti. Mezi ty může patřit např. její stav a stáří, příslušenství nebo nájemní vztahy a věcná břemena, pokud nějaká jsou.

V případě, že se bude nemovitost v zástavě rekonstruovat nebo teprve stavět, odhadce stanoví nejen současnou, ale i budoucí hodnotu nemovitosti. K odhadu bude v tomto případě potřebovat také rozpočet a případně i projektovou dokumentaci. V úvahu přichází také stavební povolení, ohlášení stavby, nebo čestní prohlášení o tom, že ani jedno z toho není třeba. Pokud by čerpání mělo probíhat přímo na účet stavební firmy, pak také smlouvu o dílo.

Prohlídka trvá obvykle zhruba hodinu.

Následně odhadce vypracuje dokument o ocenění nemovitosti, který předá bance.

Vyřízení odhadu trvá obvykle několik dní.

Poplatek za odhad

Výše poplatku za odhad závisí na charakteru nemovitosti a pohybuje se v řádu tisíců korun.

Je pro Vás téma hypotéky úplně nové?

Pak jste tady správně! Pomůžeme Vám se ve světě hypoték zorientovat! Pokud se v tom ale orientovat nechcete, klidně nechte vyřízení celé hypotéky na nás!
Created with Sketch.