Kupní smlouva

Jde o klíčovou smlouvu při převodu nemovitosti. Na jejím základě dochází k zápisu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. Aby její podpis, resp. úhrada kupní ceny proběhla hladce, je vhodné využít advokátní, notářské, nebo bankovní úschovy.

Kupní smlouva musí obsahovat specifikaci smluvních stran, nemovitosti, případně jejího příslušenství, cenu, lhůtu a způsob, jakým bude kupní cena uhrazena. V případě financování hypotékou bude obsahovat také povinnost prodávajícího uzavřít s úvěrující bankou zástavní smlouvu a podat návrh na vklad zástavního práva na katastr nemovitostí.

V kupní smlouvě je vhodné upravit také způsob a termín předání nemovitosti, podmínky za jakých jsou strany oprávněny od smlouvy odstoupit, ochranu proti případným právním vadám nemovitosti a sankce pro případ porušení povinností smluvních stran.

Jedno vyhotovení kupní smlouvy určené k podání na katastr nemovitostí musí být opatřeno úředně ověřenými podpisy.

Je pro Vás téma hypotéky úplně nové?

Pak jste tady správně! Pomůžeme Vám se ve světě hypoték zorientovat! Pokud se v tom ale orientovat nechcete, klidně nechte vyřízení celé hypotéky na nás!
Created with Sketch.