Hypotéka a pojištění

Spolu s hypotékou se často hovoří o třech druzích pojištění: pojištění nemovitosti, životní pojištění a pojištění schopnosti splácet.

Pojištění nemovitosti kryje riziko živelných pohrom, vandalismu, krádeže a dalších nebezpečí ohrožujících nemovitost, která slouží jako zástava, resp. její hodnotu. Toto pojištění, spolu s vinkulací pojistného plnění, vyžadují všechny banky. Pojištění nemovitosti se sjednává i v případě, že zastavenou nemovitostí je byt. V takovém případě pojišťujete tu část nemovitosti, která tvoří bytovou jednotku. Pojistná částka musí být sjednána minimálně ve výši poskytnutého úvěru. Pojištění nemovitosti se vztahuje jen na samotnou nemovitost, tedy na to, co je se stavbou „pevně spojeno“. Na ostatní vybavení slouží pojištění domácnosti, které ale banka nevyžaduje.

Životní pojištění kryje riziko smrti dlužníka. Je-li dlužník živitelem rodiny, je vhodné takové pojištění sjednat. Banka ho také může vyžadovat v případě, že vás vyhodnotí jako rizikového dlužníka nebo v případě kdy je výše úvěru blízká ceně nemovitosti. V běžných případech jej však nevyžaduje.

Pojištění schopnosti splácet kryje riziko výpadku příjmu dlužníka. Plnění je často podmíněno splněním řady podmínek, které se u jednotlivých pojišťoven liší. Pojištění obvykle kryje jen delší pracovní neschopnosti. Pro sjednání hypotéky není bankami vyžadováno.

Je pro Vás téma hypotéky úplně nové?

Pak jste tady správně! Pomůžeme Vám se ve světě hypoték zorientovat! Pokud se v tom ale orientovat nechcete, klidně nechte vyřízení celé hypotéky na nás!
Created with Sketch.