Hypotéka a daň z příjmu

Máte-li úvěr na bydlení (ať už hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření), ze zákona máte nárok si od základu daně z příjmu odečíst zaplacené úroky (jen úroky, nikoliv celou splátku).

Podmínky pro uplatnění

Základní podmínky pro uplatnění jsou následující:

  • úvěr musí být použit na financování (tj. koupě, výstavba, rekonstrukce, vypořádání podílů, refinancování) bytových potřeb (tj. bytu, i družstevního, nebo domu) nebo na koupi pozemku, pokud se na něm začne do 4 let stavět
  • poplatník daně musí být účastníkem úvěru (tj. být uveden v úvěrové smlouvě)
  • poplatník daně musí být vlastníkem předmětu bytové potřeby
  • poplatník daně musí předmět bytové potřeby užívat k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů
  • nesmí jít o nemovitost určenou k podnikání nebo k pronájmu

Kolik si můžete odečíst

Základ daně poplatníků žijících v jedné domácnosti může být ponížen maximálně o 300 000 Kč ročně. Při daňové sazbě 15 % tak můžete ušetřit maximálně 45 000 Kč ročně.

Pokud platíte úroky jen po část roku, tato částka se snižuje úměrně k počtu měsíců.

Pokud úvěr splácí více zletilých osob v domácnosti, uplatní odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem.

Pokud domácnost splácí více úvěrů zároveň, souhrnný maximální odpočet zůstává stejný.

Jak nárok uplatnit

Potvrzení o výši zaplacených úroků v loňském roce by vám měla (většinou už během ledna) vystavit banka nebo stavební spořitelna.

V prvním roce, kdy odečet uplatňujete, je třeba doložit také úvěrovou smlouvu a

  • v případě koupě výpis z listu vlastnictví,
  • v případě výstavby stavební povolení nebo ohlášení stavby a po dokončení výstavby rovněž výpis z listu vlastnictví.

Podnikatelé nárok uplatní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci buď v daňovém přiznání, nebo skrze mzdovou účtárnu zaměstnavatele.

Na co si dát pozor

Pokud část předmětu bytové potřeby pronajímáte nebo vám slouží k samostatné výdělečné činnosti, můžete si od daní odečíst pouze poměrnou část zaplacených úroků.

Pokud na koupeném pozemku nezačnete do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy stavět, nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a dříve uplatněné odpočty musíte zpětně přiznat jako příjem.

---

Více informací najdete v: Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., Nezdanitelná část základu daně, § 15.

Je pro Vás téma hypotéky úplně nové?

Pak jste tady správně! Pomůžeme Vám se ve světě hypoték zorientovat! Pokud se v tom ale orientovat nechcete, klidně nechte vyřízení celé hypotéky na nás!
Created with Sketch.