Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí, dříve známá jako Daň z převodu nemovitostí, se odvádí při úplatném převodu nemovitosti.

V jakých případech se daň platí

Odvádí se:

  • při prodeji nemovitosti nebo při jejich směně (výjimky níže)

Neodvádí se naopak:

  • pokud jde o první úplatný převod novostavby (nástavby, přístavby), ke kterému dojde nejpozději do pěti let od dokončení, resp. začátku užívání
  • při dědictví nebo darování (výjimkou je vzájemné darování)
  • při převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví
  • při koupi družstevního bytu (protože nejde o nabytí vlastnického práva)

Sazba a způsob výpočtu daně

Sazba daně je 4 % ze základu daně:

  • Finanční úřad na základě druhu, polohy a charakteru nemovitosti vypočítá tzv. směrnou hodnotu, neboli místně obvyklou cenu. Následně 75 % směrné hodnoty porovná s cenou nemovitosti a z vyšší z hodnot vypočte daň.
  • Případně můžete nechat vypracovat znalecký posudek, z něj vypočítat opět 75 % a kupní cenu porovnat s touto hodnotou. Opět platí, že základem daně je vyšší z těchto dvou hodnot. Náklady na znalecký posudek lze ze základu daně odečíst.

Poplatníkem je kupující

Poplatníkem daně je od 1. listopadu 2016 nabyvatel vlastnického práva (kupující).

Daňové přiznání

Přiznání k dani musí poplatník podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad do katastru nemovitostí (nebo nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí) místně příslušnému finančnímu úřadu.

Osvobození od daně nezbavuje poplatníka povinnosti podat daňové přiznání.

Financování daně

Kupující musí počítat s tím, aby měl prostředky na zaplacení daně, což platí i při financování hypotékou. Více informací najdete v článku Výše úvěru.

---

Více informací najdete v: Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí.

Je pro Vás téma hypotéky úplně nové?

Pak jste tady správně! Pomůžeme Vám se ve světě hypoték zorientovat! Pokud se v tom ale orientovat nechcete, klidně nechte vyřízení celé hypotéky na nás!
Created with Sketch.