Čerpání hypotéky

Čerpání hypotéky znamená uvolňování peněz z banky v souladu s podmínkami stanovenými v úvěrové smlouvě.

Mezi podmínky obvykle patří zápis zástavního právakatastru, resp. podání návrhu na zápis zástavního práva (záleží na požadavcích konkrétní banky), sjednané a vinkulované pojistné plnění zastavované nemovitosti, uhrazení té části ceny nemovitosti, která nebude hrazena úvěrem a další.

Čerpání může být jednorázové nebo postupné, přičemž způsob čerpání je předurčen účelem úvěru.

  • Jednorázové čerpání připadá v úvahu v případě koupě nemovitosti, splacení jiné hypotéky nebo vypořádání spoluvlastnických či dědických nároků. Banka pak prostředky převede dle úvěrové smlouvy přímo na účet původního majitele, na účet původní banky, nebo na účet úschovy.
  • Postupné čerpání připadá v úvahu v případě výstavby či rekonstrukce. Banka v tomto případě uvolňuje prostředky postupně – podle toho, jak výstavba či rekonstrukce postupuje, a to na základě předložení faktur za provedené stavební práce, případně na základě průběžných kontrol prováděných bankovním odhadcem.

V případě postupného čerpání v jeho průběhu obvykle bance platíte jen úroky z dlužné částky a až když je čerpání ukončeno, začnete platit měsíční splátku, která kromě úroku již obsahuje i splátku jistiny.

Čerpání je možné během předem domluvené lhůty, která běží od podpisu úvěrové smlouvy a trvá obvykle v řádu několika měsíců, v případě  postupného čerpání až dvou let.

Je pro Vás téma hypotéky úplně nové?

Pak jste tady správně! Pomůžeme Vám se ve světě hypoték zorientovat! Pokud se v tom ale orientovat nechcete, klidně nechte vyřízení celé hypotéky na nás!
Created with Sketch.