Advokátní, notářská a bankovní úschova

Jde o opatření při převodu nemovitosti, kdy se mezi prodávajícího a kupujícího zapojí důvěryhodná třetí strana (advokát, notář, nebo banka), která přináší oběma smluvním stranám jistotu korektního průběhu transakce.

V případě převodu nemovitosti nabývá kupující vlastnické právo až zápisem vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. Pokud by prodávající podepsal kupní smlouvu a její vyhotovení předal kupujícímu, vystavil by se riziku, že kupující vloží smlouvu na katastr, ale nezaplatí smluvenou cenu. Pokud by si smluvní strany sjednaly úhradu kupní ceny až po provedení zápisu v katastru, riskuje zase prodávající, že kupní cenu od kupujícího nikdy neobdrží.

A právě proto se využívá úschova. Advokát, notář, nebo banka do své úschovy přijme podepsanou kupní smlouvu i kupní cenu. Kupní cenu pak uvolní prodávajícímu až v okamžiku, kdy je do katastru (na základě doručení podepsané kupní smlouvy) zapsán nový vlastník. Podmínek pro uvolnění kupní ceny může být více, například je vhodné ošetřit, aby na nemovitosti nebyla zapsána žádná další zástavní práva, věcná břemena nebo jiná omezení vlastnického práva.

Advokátní, notářská i bankovní úschova je třístrannou dohodou a má písemnou formu. Pro kterou z nich a pro který konkrétní subjekt se rozhodnete záleží na domluvě smluvních stran. Cena za tuto službu se pohybuje v řádu tisíců korun a opět záleží na domluvě, jestli ji zaplatí prodávající, kupující, případně v jakém poměru.

Je pro Vás téma hypotéky úplně nové?

Pak jste tady správně! Pomůžeme Vám se ve světě hypoték zorientovat! Pokud se v tom ale orientovat nechcete, klidně nechte vyřízení celé hypotéky na nás!
Created with Sketch.