Česká národní banka zveřejnila údaje o objemu bankovních úvěrů poskytnutých v uplynulém roce 2018 a je z nich patrné, že objem nových úvěrů na bydlení v roce 2018 dosáhl historického maxima. Meziročně se zvýšil o 15 miliard korun.

Vývoj financování bydlení skrze úvěry sleduje Česká národní banka indikátorem "objem skutečně nových úvěrů". Ten v sobě zahrnuje jednak navýšení již existujících úvěrů, ale hlavně zcela nové úvěry. Naopak v sobě nezahrnuje refinancované úvěry, tj. ty, které již dříve existovaly, jen je v uplynulém roce klienti převedli z jedné banky do druhé.

V roce 2018 banky poskytly celkem 187 mld. Kč skutečně nových úvěrů, oproti roku 2017 kdy dosahoval jejich celkový objem 174 mld. Kč. Přičteme-li i další úvěry na bydlení (zejména úvěry ze stavebního spoření), pak objem skutečně nových úvěrů dosáhl objemu 232 mld. Kč oproti 217 mld. Kč v roce 2017.

Pokud jde o refinancované úvěry, tak jejich objem v roce 2018 činil 35 mld. Kč, zatímco v roce 2017 dosahoval 39 mld. Kč.

Dle tiskové zprávy ČNB se nepotvrdilo, že by limity ukazatelů DTI (výše hypotéky vůči ročnímu příjmu žadatele) a DSTI (náklady na splátky úvěrů vůči měsíčnímu příjmu žadatele) zavedené v říjnu 2018 měly na objemu poskytuntých úvěrů silně negativní dopad. V říjnu a listopadu 2018, tedy hned po zavedení nových limitů, byly měsíční objemy nově poskytnutých úvěrů dokonce vyšší než ve stejných měsících minulého roku. V prosinci 2018 byl však objem nově poskytnutých úvěrů nižší než v předchozím roce.

„Je možné, že v letošním roce k určitému meziročnímu snížení objemu poskytovaných skutečně nových hypotečních úvěrů dojde. Nebude se však nejspíše jednat o žádné drama,“ řekl Jan Frait, ředitel sekce finanční stability České národní banky. zdroj