Rostoucí ceny energií, inflace a zvyšování úrokových sazeb. ČNB již zavádí opatření.

Rostoucí ceny energií se týkají jak domácností, tak samozřejmě i firem. Protože energie jsou základním vstupem pro výrobu i dopravu, firmy budou muset dále zdražovat svou produkci, což přispívá k roztáčení inflační spirály.

Protože vysoká inflace je pro ekonomiku nebezpečná, centrální banky na její zvyšování budou muset reagovat a snažit se její růst omezit. Nástrojem, kterým toho mohou dosáhnout, je postupné zvyšování úrokových sazeb. ČNB proto 1. října zdvojnásobila úrokovou sazbu z 0,75 % na 1,5 %. Po více než deseti letech nízkých úrokových sazeb jde o prudký nárůst a lze vnímat jako jasný signál o tom, že ČNB proti inflaci bude bojovat.