Termín pro podání přiznání a úhradu daně z nabytí nemovitých věcí se odkládá do konce roku 2020. Odpočty budou pravděpodobně zrušeny.

Co je již jisté

„V případech daně z nabytí nemovitých věcí, kdy poslední den lhůty pro podání daňového přiznání a splatnost daně nastane v období od 31. 3. 2020 až 30. 11. 2020, budou prominuty sankce související s pozdním podáním daňového přiznání a s pozdní úhradou daně pokud bude daňové přiznání podáno a daň uhrazena do 31. 12. 2020.“ zdroj

Přiznání pro daň z nabytí nemovitých věcí je prozatím odloženo. A možná bude zrušeno úplně, jak je uvedeno níže.

Co je pravděpodobné

Návrh zákona, který zatím prošel druhým čtením, obsahuje následující:

  • U nemovitostí nabytých od 1. 12. 2019 se nebude platit 4% daň z nabytí.
  • U nemovitostí nabytých do 31. 12. 2021 bude možné odečíst zaplacené úroky z hypotéky od základu daně (u později nabytých nemovitostí již ne).

To znamená, že pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně.

Rozhodující bude datum dokončení vkladu na katastru.

Zákon nyní musí projít standardním legislativním procesem.

Zdroje: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/terminy-pro-podani-a-zaplaceni-nekterych-dani-bez-sankci-10740, https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zruseni-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-pr-38157