Přestože ČNB loni vydala jasné stanovisko k výši poplatků za předčasné splacení, ne všechny banky se jím řídí. Jak se může situace vyvíjet?

Pokud se klient rozhodne předčasně splatit úvěr sjednaný po 1. 12. 2016, ze zákona o spotřebitelském úvěru (č. 257/2016 Sb.) má banka právo za předčasné splacení účtovat pouze tzv. účelně vynaložené náklady. Potíž je v tom, že výklad tohoto pojmu - tedy co všechno do účelně vynaložených nákladů spadá - je různý.

Proto v březnu roku 2019 vydala ČNB stanovisko, které mělo za cíl nejasnou formulaci v zákoně upřesnit. Ve svém stanovisku ČNB uvedla, že do účelně vynaložených nákladů, které banky mohou v souvislosti s předčasným splacením úvěru účtovat, nelze zahrnovat náklady banky na financování vlastních zdrojů, snížení úrokových výnosů, ani náklady spojené se získáním klienta. Za účelně vynaložené náklady lze dle ČNB považovat v podstatě jen administrativní náklady.

Přesto se od tohoto doporučení ČNB některé banky odchylují a klientům namísto stokorunových položek začínají účtovat desetitisícové. V tuto chvíli takhle na trhu postupují tři banky (UniCredit bank, Komerční banka a Česká spořitelna) a zdá se, že jich může přibývat. Aktualizace k 14. 10. 2021: k trojici bank se přidává nově také Moneta. Například Česká spořitelna má na svém webu dostupný transparentní kalkulátor výše poplatku.

Bankám samozřejmě předčasným splácením vznikají ztráty a proto některé z nich varují, že pokud budou klienti své úvěry předčasně splácet ve velké míře, banky budou muset své náklady pokrýt jinde, což povede k vyšším úrokovým sazbám.

Současná situace je tak poměrně napjatá a není jisté, jak se vyvine. Jestli sáhne ČNB po sankcích a přesvědčí banky, aby vrátili poplatky na stokorunové položky, jestli se doporučení ČNB stane právně závaznou normou, a nebo vyšší poplatky začnou účtovat i další banky. Dokud se toto nevyjasní, lze očekávat, že každá banka si bude současný zákonný pojem účelně vynaložené náklady vykládat jinak a situace na trhu zůstane pro klienty nejasná a nepřehledná.

Závěrem je vhodné zmínit, že kromě výše popisované problematiky zákon definuje další situace kdy a za jakých podmínek je možné úvěr předčasně splatit (prodej nemovitosti, těžká životní situace, ...) a v těchto případech je výklad zákona nesporný.

Zdroje: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-vydala-stanovisko-jake-naklady-mohou-banky-uctovat-za-predcasne-splaceni-spotrebitelskeho-uveru-na-bydleni/, https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladene-dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_ucelne_vynalozenym_nakladum.pdf