Na odklad splátek v souvislosti s pandemií COVID-19 mají nyní spotřebitelé nárok ze zákona.

Dne 17. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon (177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19), který klientům s hypotékou umožňuje na několik měsíců kompletně odložit splátky. Přitom stačí splnit následující podmínky:

  • úvěr byl sjednán před 26. 3. 2020,
  • úvěr nebyl k 26. 3. 2020 v prodlení se splácením více než 30 dní.

Máte-li o odklad splátek zájem, stačí to bance oznámit a splátky budou odloženy od 1. dne následujícího měsíce, a to - dle Vaší volby - buď do 31. 7. 2020, nebo do 31. 10. 2020.

Co se bude dít s úvěrem během „ochranné doby“?

  • Dojde k prodloužení doby trvání úvěru a fixace.
  • Jistina bude nadále úročena.
  • Nebudete platit poplatky související s úvěrem (krom případně sjednaného pojištění).
  • Úroky za ochrannou dobu budou splatné na konci doby splácení úvěru.
  • Odklad splátek nepovede k negativnímu zápisu do registrů dlužníků.

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/uverove-moratorium-nejcastejsi-otazky-a-38282

Máte-li o odklad splátek zájem, obraťte se na nás. Rádi Vám s tím pomůžeme!