Novela zákona umožňuje České národní bance stanovit právně závazné limity pro úvěrové ukazatele LTV, DTI a DSTI.

Novela zákona o České národní bance vyšla dne 9. 6. 2021 ve Sbírce zákonů jako zákon č. 219/2021 Sb. Zákon nabývá účinnosti dne 1. 8. 2021.

Vedle změn, které se netýkají hypoték, umožňuje novela České národní bance stanovit horní hranici u jednoho až tří úvěrových ukazatelů LTV, DTI a DSTI. Zatímco stávající legislativa umožňuje ČNB vydávat o maximální výši těchto úvěrových ukazatelů pouze doporučení, nově budou limity pro banky právně závazné a ČNB bude mít pravomoc jejich dodržování efektivně vymáhat. Neznamená to ale, že budou limity ze strany ČNB vždy stanoveny; přestože nově bude ČNB tuto pravomoc mít, nemusí ji vždy využít.

Novela současně obsahuje automatické úlevy pro mladé žadatele. Pokud ČNB stanoví závazné limity úvěrových ukazatelů, pak budou jejich horní hranice pro žadatele ve věku do 36 let mírnější oproti těm, které by platily pro ostatní žadatele. Konkrétně v případě LTV bude limit vyšší o 10 procentních bodů, DSTI vyšší o 5 procentních bodů a DTI vyšší o jednoroční násobek čistých příjmů. V případě manželů nebo registrovaných partnerů bude dostačující, aby méně než 36 let bylo jen jednomu z nich.

Novela také zavádí tolerovanou 5% objemovou výjimku, tj. každá banka může poskytnout až pět procent úvěrů, které tyto limity nesplňují. Tato výjimka umožní bankám individuálně posuzovat (například přihlédnout k vyššímu zajištění úvěru) a poskytnout úvěr žadatelům i v případech, kdy nejsou všechny ukazatele splněny. Ovšem i u těchto případů nadále platí povinnost posoudit celkovou "úvěruschopnost" žadatele. Nová pravidla se nebudou vztahovat na již sjednané hypotéky, pokud nedojde k jejich dodatečnému navýšení.

Obdobné právně závazné limity úvěrových ukazatelů si do svých zákonů zakotvily i jiné země EU, například Slovensko či Rakousko.

Zdroje: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/vetsi-stabilita-bankovniho-a-hypotecniho-41228, https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/bankovnictvi-a-platebni-sluzby/bankovnictvi/aktuality/2021/novela-zakona-o-ceske-narodni-bance-vysl-42084