Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena. Možnost odpočtu úroků zůstává s nižším limitem. Časový test při prodeji se prodlužuje.

25. 9. 2020 vešel v platnost zákon 386/2020 Sb., který obsahuje několik důležitých změn při převodech nemovitostí.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena, a to se zpětným účinkem pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1. 12. 2019. U případů, kterých se zrušení daně týká, přitom platí:

  • Kdo zaplacení daně dosud odložil, již nemusí podávat přiznání ani platit daň.
  • Kdo daň již zaplatil, tomu vznikne přeplatek, o jehož vrácení může požádat na místně příslušném finančním úřadě. Ke vrácení přeplatku dojde do 30 dnů od podání žádosti.

Odpočty úroků z úvěrů na bydlení

Oproti původnímu návrhu zákona zůstává i nadále možnost uplatňovat odpočty úroků z úvěrů na bydlení od základu daně, jen se snižuje limit odpočtů. Pro nové úvěry na bydlení obstarané od 1. 1. 2021 se snižuje z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč.

Pro úvěry na bydlení obstarané před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 000 Kč, a to včetně pozdějšího refinancování.

Prodloužení časového testu

Zákon také u nemovitostí prodaných po 1. 1. 2021 prodlužuje časový test pro osvobození od daně z příjmu z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. U vlastního bydlení zůstává časový test 2 roky.

Zdroje: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zruseni-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-se-38157, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=866&o=8