Výše hypoték bude tímto krokem omezena. Pro mladé do 36 let ale platí o něco příznivější podmínky.

Od minulého roku má Česká národní banka možnost závazně stanovit horní hranici u jednoho až tří úvěrových ukazatelů LTV, DTI a DSTI a tím regulovat základní parametry hypoték, které mohou být poskytovány. V souladu s touto pravomocí ČNB již v listopadu loňského roku rozhodla a dnes (1. 4. 2022) vstupují v účinnost následující limity:

  • Limit ukazatele DTI (poměr mezi čistým ročním příjmem a celkovým dluhem žadatele) bude 8,5 (pro žadatele mladší 36 let bude 9,5).
  • Limit ukazatele DSTI (poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek a čistým měsíčním příjmem žadatele) bude 45 % (pro žadatele mladší 36 let bude 50 %).
  • Limit ukazatele LTV (poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti) bude 80 % (pro žadatele mladší 36 let bude 90 %).

Výše uvedené limity smějí banky u některých klientů překročit. Objem úvěrů překračující stanovené limity ale nesmí být vyšší než 5 % celkového objemu hypotečních úvěru, které banka poskytla v předcházejícím kalendářním čtvrtletí. To znamená, že banky budou v případném překračování zdrženlivé a budou si vybírat kterým klientům to umožní.

Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-nove-nastavi-limity-ukazatelu-LTV-DTI-a-DSTI-u-hypotecnich-uveru-zvysi-i-proticyklickou-kapitalovou-rezervu-na-2-/